Germishuys/Germishuizen Family Website

Petrus Johannes Gerhardus Germishuys Maria Elizabeth (Miller) Germishuys 99% of all the GERMISHUYS/GERMISHUIZENS/GERMISHUYS in South Africa are descendants of Johann Christoffel GERMERSHAUSEN who arrived in the Cape of Good Hope as a soldier in 1757. He was one of the large number of Dutch East India Company operatives who were of German Provenance. Germershausen later earned his living as a cutler and in 1761 became a citizen of Stellenbosch. In that same year, he married Johanna Catharina Esterhuyzen with whom he had six children.

Ons Stamboom

Ons stamvader se reis na die Kaap de Goede Hoop

Die ou hawe op die eiland van Texel in Nederland (Amsterdam) is ‘n miernes van bedrywighede. Dit is die 26 Mei 1757. Langs die dokke staan die boot ‘Die Overnes’ gereed om sy lang tog na Batavia aan te pak. Familie lede en vaarders skarrel rond om alles reg te kry en die laaste totsiens te se. ‘n Jong man baan stadig sy pad oop na die “Overnes”, sy aardse besittings in twee groot sakke. Sy familie het hom reeds gegroet in sy tuisdorp “Spika” in Duitsland en in sy gedagtes maal dit oor en oor dat dit heel moontlik die laaste keer was dat hy hulle sou sien.

Johann Christoffel Germershausen stap aan boord die “Overnes” as ‘n matroos in diens van die VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie oftewel The Dutch East India Company). Sy naam word neergeskryf in die skeeps passasierslys as Johann Christoffel Germighousen van Spiekar. Die lang tog na eers die Kaap en daarna Batavia het ‘n werklikheid geword. Vir die volgende 125 dae (vier maande en ‘n paar dae) sal sy pligte as matroos onder andere insluit skeeps bestuur, oplaai en aflaai van goedere, skoonmaak, die boot met teer smeer en so die gate almal toemaak, die op en afslaan van die seile, asook 'n hulp vir die onderoffisiere op die boot. Dit is sy eerste tog na die Kaap de Goede Hoop en alhoewel daar ‘n mate van vrees is vir die gevare rondom die reis heers is daar tog ook die opgewondenheid wat gepaard gaan met ‘n reis na die vreemde.

Marten Wout, die skipper van die “Overnes”, staan by die stuurkajuit en is in diep gesprek met opperstuurman Gerrit Harmeijer en onderstuurman Jacob Wiebe om seker te maak dat alles reg is vir die lang tog. Nou en dan loer hy af na die 290 ander siele wat die boot bestyg en weet dat hy verantwoordelik is vir hulle veiligheid. Gerrit Stappen, die kok van die “Overnes”, gaan vir oulaas deur al die voorraad om seker te maak dat niks agter gelos is nie. Luitenant Daniel Muller van Bern (Duitsland) bespreek die gevaarlike tog met sy sersant Melchior van den Bosforeest en twee korporaals Hans Grobe en Lodewijk Hult, min wetende dat hy en albei sy korporaals nie die tog gaan oorleef nie. Teen middag se kant vertrek die “Overnes” op haar derde tog na die kaap met 293 siele aan boord. (Die eerste twee was onder die naam “Rozenburg”. Na hierdie vaart sal haar naam weer verander na die “Amerongen” en sal sy nog twee reise onder hierdie naam onderneem.) Van hierdie 293 siele aan boord sterf 93 onderweg na die Kaap. Die 99 soldate aan boord word die ergste getref en verloor 40 van hulle makkers gedurende hierdie gedeelte van die reis. Op die 2 Oktober 1757 arriveer die Overnes in die Kaap de Goede Hoop en so begin Johann Christoffel Germershausen se nuwe lewe in ‘n vreemde land.

Waar kom ons Van vandaan???

The surnames Germishuys, Germishuysen and Germishuizen are all Dutch-Afrikaans renderings of the German surname “Germershausen”, which originated as a toponymic name, reflecting an association of the initial bearer with a place of habitation, such as a town or village. In this instance the inspiration for the surname came from the town of “Germershausen”, located near “Eichsfeld” in central Germany. As a toponym, Germershausen evolved from a combination of “Germer”, a variant of the old Germanic personal name “Germar”, and “Hausen” meaning “houses”. In medieval Germany the word “Haus” was generally used only to refer to a permanent structure made from stone, rather than to the more common wooden dwellings, thus Germershausen would have been a settlement of stone buildings founded by one “Germer”. A toponymic surname would often arise from the circumstance of an individual moving from one town or village to another.where his new neighbours would find it natural to refer to him by the name of his former home. German archives contain information regarding an ancient noble family, whose members resided in the area surrounding the cities of “Magdeburg” and “Halberstadt”. One “Heinrich von germershausen” was recorded as the landed member of the nobility in the archdiocese of Magdeburg in the year 1447.

Ons eie bekendes

“Gerrie Germishuys”, ons eie wereld bekende Springbok Rugby Legende. Ja, hy is familie...Johannes Servaas Germishuys

.

.

.

.

.

.

Kontak ons

( HTML Form )